Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
oddział w Rzeszowie

Józef Gajda (1933-2014)

Ciężko jest pisać o ludziach, z którymi współpracowało się przez wiele lat w czasie przeszłym. O ludziach, którzy wypełniali sobą przestrzeń wokół siebie, którzy stanowili wręcz element naszej codzienności. Nie ma między nami już Józka Gajdy. A przecież dosłownie parę, parenaście dni temu, "wszędzie było go pełno". Przez szereg lat trudno było nie zauważyć Józka, który z aparatem przemierzał całe miasto i okolice dokumentując niezliczone ilości wydarzeń, portretując zmieniające się oblicze Rzeszowa.
Józek urodził się12 marca 1933 roku w Grudnej Kępskiej koło Biecza. Ukończył prawo i administracje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat pracował w administracji państwowej jako zastępca dyrektora wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Dziennikarstwem na poważnie chcoiaż miał z nim kontakt już w latach 50.) zajął się na emeryturze, m.in.  jako fotoreporter w czasopismach „Echo Rzeszowa” i „Nasz Dom Rzeszów”. Należał do najstarszych i bardzo aktywnych członków i działaczy Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Od 2006 roku był członkiem Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Od 2003 roku należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem Zarządu Oddziału SDRP – Oddział w Rzeszowie.
Publikował fotografie najważniejszych wydarzeń z życia kulturalnego, naukowego, gospodarczego i społecznego. Był doskonałym dokumentalistą wszystkiego co działo się w Rzeszowie. Aparatem fotograficznym utrwalił udział w różnych uroczystościach wielu znanych ludzi. Dokumentował na fotografiach m.in. Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Festiwale Carpathia itp.Wiele zdjęć autorstwa Józefa Gajdy znajduje się w wydawnictwach zwartych, m.in. „A to Polska właśnie” – wydawnictwo zawierające dokumenty VIII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury w Warszawie w 2006 roku, „Współczesna rola oraz zadania mediów lokalnych i regionalnych” – dokumenty konferencji popularno-naukowej w Rzeszowie w 2007 roku, album fotograficzny „Rzeszów Miasto w Europie” 2007 r. oraz katalogach wystaw fotograficznych. Jego zdjęcia zamieszczane były na stronach internetowych placówek kultury.Józef Gajda działał aktywnie w Polskim Związku Filatelistów.
Był autorem katalogów wystawowych oraz projektów kartek pocztowych wydawanych z okazji wystaw. Był autorem wielu publikacji na tematy filatelistyczne. Jako wystawca w klasie literatury otrzymał dyplom w randze medalu dużego srebrnego i dwa dyplomy na medal srebrny. Wniósł duży wkład w organizację wystaw filatelistycznych w Rzeszowie pełniąc wielokrotnie funkcję zastępcy przewodniczącego komitetu organizacyjnego. Był długoletnim członkiem władz okręgu PZF i prezesem koła nr 15. Był odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznaką „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”.
Józka pożegnaliśmy 29 marca tego roku na cmentarzu w Harklowej. Informacja o Jego śmierci dotarłą do wielu Jego znajomych. przyjaciół bardzo późno, wielu nie zdążyło towarzyszyć Mu w ostatniej drodze. Na zawsze jednak w naszych sercach i pamięci pozostanie jako wspaniały Kolega i Przyjaciel, człowiek wielkiego serca i charakteru.
Spoczywaj w pokoju Józku.
Stanisław Rusznica
Szymon Jakubowski
Kreator stron www - szybka strona internetowa