Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
oddział w Rzeszowie

Marek Szenborn (1956-2012)

Przez szereg lat jeden z najbardziej znanych dziennikarzy Podkarpacia. Pracował m.in. w "Nowinach", tygodniku "Super Flesz", rzeszowskim dodatku "Gazety Wyborczej". Przez ostatnie lata był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Fakty i Mity". Zmarł 5 października, żył 56 lat.

Marek Kowal (1972-2010)
Jan Grygiel (1926 - 2008)
Wojciech Szostek
Krystyna Świerczewska (zm. 2006)
Krystyna Świerczewska (zm. 2006)
Edmund Gajewski (zm. 2005)
Władysław Boczar (1937-2005)
Beata Ryznar (1972-2004)
Damazy Kwiatkowski (1936-2004) - fotoreporter Telewizji Polskiej i CAF
Adam Warzocha (1946-2003) 
Julian Ratajczak (1940-2002) 
fotografik i dziennikarz, szef lokalnego SDP.
gospodarz "Wieczorów z Muzami".
Zygmunt Klatka (1935-2000)
Stanisław Dziedzic (1934-1999) - działacz społeczny, dziennikarz z Trzciany,redaktor kwartalnika "Trzcionka".
Zbigniew Krempf (1929-1998) - pisarz i dziennikarz związany z "Nowinami Rzeszowskimi".
Mario Miłosz Czachara (1968-1998)
Jan Andrzej Stepek (1951-1996)
Redaktor naczelny tygodnika "San", redaktor naczelny dziennika "Nowiny".
Lesław Kolijewicz (zmarł 1996)
Andrzej Zabierowski (1946-1995)
Adolf Jakubowicz (1930-1993) - artysta-plastyk, dziennikarz,redaktor naczelny Rozgłośni PR w Rzeszowie
Jerzy Sienkiewicz (1925-1992) 
Rysownik, malarz, grafik, satyryk, związany z "Nowinami Rzeszowskimi" i "Widnokręgiem".
Włodzimierz Kirszner (1939- 1991)
Cecylia Błońska (1913-1991) - dziennikarka rzeszowska, związana przede wszystkimz "Profilami"; 
Zygmunt Wójtowicz (1932-1987)
Dziennikarz, publicysta, redaktor "Nowin", red. nacz. Polskiego Radia w Rzeszowie. Działacz społeczny.
Andrzej Łokaj (?-1986) 
Fotoreporter Centralnej Agencji Fotograficznej .Współpracownik "Nowin Rzeszowskich" i "Profilów".
Jan Chodziński (192?-1986) - dziennikarz rzeszowski, związany z "Nowinami Rzeszowskimi".
Edward Walawski (1908-1974)
Marian Dąbrowski (1879-1958) - dziennikarz, właściciel i redaktor naczelny krakowskiego"Ilustrowanego Kuryera Codziennego". Urodzony w Mielcu
Adam Ruczka (1883-1945) Doktor filozofii, redaktor "Gazety Rzeszowskiej".
Jan Grzywiński (1878-1944) 
Dziennikarz "Głosu Narodu" "Nowej Reformy", "Ilustrowanego Kuriera Codziennego". Urodzony w Żdżarach.
  • Karol Marceli Kucharski (1855-1932) - dziennikarz "Przeglądu Krajowego"
Roger Łubieński (1849-1930) 
Poseł na Sejm galicyjski. Założyciel "Tygodnika Rzeszowskiego" -1883
Kliknij, aby edytować treść...
Jan Andrzej Pelar (1822-1894) - księgarz, nakładca, drukarz. Właściciel pierwszej
w Rzeszowie księgarni i wypożyczalni książek, a następnie drukarni.Założyciel pierwszych rzeszowskich czasopism.
Adam Tomasz Chłędowski (1790-1855) - bibliograf i dziennikarz; uczestnik powstania 1830.Urodzony w Jaworniku.

Z przymrużeniem oka...
Ciężki żywot reportera sprzed stu lat
   Zwróćmy uwagę szczególnie na jedno zdanie zawarte w tym tekście "Tygodnika Ziemi Sanockiej" sprzed ponad stu lat: "Pojechałby i reporter na urlop, cóż kiedy pustki w kieszeni, redakcya skąpa...". jak widać czasy nie zmieniły się aż ndto :)

Z życia
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Apel Stowarzyszenia Dziennikarzy RP z 18 kwietnia 2013 roku
Koleżanki i Koledzy!
   Myślimy, że przychodzi najwyższa pora poważnego zastanowienia się nad sytuacją w naszym kraju i rolą mediów w przestrzeni publicznej.
   Powiecie, że nie grozi nam przecież żaden dramat, a w wielu częściach świata sprawy mają się znacznie gorzej.
   To prawda. Ale jest też prawdą, że napięć o takiej skali, takiego ostrego tonu wewnętrznej dysputy nie ma prawie nigdzie w krajach rozwiniętych. Jest także prawdą, że takiego udziału w tych napięciach prawie nigdzie nie mają środki przekazu. U nas często same media te napięcia tworzą i eskalują.
   Nikt nie oczekuje, by media mówiły w Polsce jednym głosem. Ten czas już minął. Wielogłos jest zdobyczą demokracji. Ale jest różnica między wyrażaniem odmiennych zdań, poglądów, stanowisk; między polemiką a cynicznym, brutalnym obrażaniem, poniżaniem, przypisywaniem przeciwnikom politycznym, rywalom, najgorszych intencji, stawianiem zarzutów o brak patriotyzmu.
   W Polsce pewne granice zostały już przekroczone, łamane są wszelkie obyczaje, zanika dziennikarska etyka zawodowa. W mediach zanika rzetelna dwustronna debata.
   Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
   Nie chcemy być uważani za naiwnych. Zwracamy się jednak w najlepszej wierze z prośbą i propozycją o wspólną próbę powstrzymania tej słownej i drukowanej agresji, o przywrócenie w mediach kultury słowa i polemiki, szacunku dla odmiennych poglądów, o poważną refleksję nad stanem spraw w kraju. Spróbujmy nawiązać do najlepszych tradycji naszej tolerancji, naszego dziennikarstwa.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
OŚWIADCZENIE
STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
3 MARCA 2013 ROKU
   Stanowczo protestujemy przeciwko aktom chuligańskich napaści na dziennikarzy wykonujących swe obowiązki zawodowe. 
2 marca 2013 roku we Wrocławiu, podczas demonstracji, marszu narodowców z okazji święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych, reporterka radia TOK FM została wulgarnie wyzwana przez uczestników manifestacji. Poza stekiem chamskich określeń grożono jej pobiciem. Ataki na przedstawicieli mediów, relacjonujących przebieg wieców i pochodów stają się zjawiskiem powtarzalnym. Uważamy więc, że nasze protesty powinny skłonić przedstawicieli służb porządkowych do przeanalizowania tego niepokojącego zjawiska i wyciągnięcia takich wniosków, które zwiększą bezpieczeństwo dziennikarzy pracujących w czasie zgromadzeń.
Jerzy Domański -- przewodniczący ZG SDRP Andrzej Maślankiewicz -- sekretarz generalny ZG SDRP 

Oświadczenie
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w pełni podziela oburzenie kolegów dziennikarzy skandaliczną wypowiedzią reżysera Grzegorza Brauna wygłoszoną w Klubie Ronina w Warszawie, w której znalazły się stwierdzenia na temat potrzeby mordowania dziennikarzy "Gazety Wyborczej" i TVN oraz innych osób. Zwracamy się do kolegów dziennikarzy, by bez względu na poglądy polityczne, postawy ideowe czy sympatie partyjne jednoznacznie potępiali autorów podobnych wypowiedzi.
Jakiekolwiek motywy, racje czy uwarunkowania psychologiczne stałyby za wypowiedziami Grzegorza Brauna, są one całkowicie niedopuszczalne i noszą znamiona przestępstwa. Nie możemy obok nich przechodzić obojętnie.

Za Prezydium
Jerzy Domański - przewodniczący
Andrzej Maślankiewicz - sekretarz generalny

29 listopada 2012 roku


Kim jesteśmy i o co nam chodzi
   Historia rzeszowskiej organizacji jest nierozwelnialnie związana z historią całego Stowarzyszenia, funkcjononującego przez lata pod nazwą Stowarzyszenia Dziennkarzy Polskich. Związanych z nim było szereg największych autoretytów naszego środowiska, niezależnie od politycznych zapatrywań: Ryszard Kapuściński, Dariusz Fikus, Stefan Bratkowski, Mieczysław Rakowski, Zbigniew Broniarek i wielu, wielu innych.
   Dekretem o Stanie Wojennym zawieszono działność praktycznie wszystkich stowarzyszeń. W miejsce rozwiązanego SDP powołano Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dla którego w ówczesnej rzeczywistości nie było alternatywy. Wstąpiła do niego zdecydowana większość dawnych członków SDP. Wielu z nich do dzisiaj u na działa. W wyniku przemian ustrojowych nasza organizacja przyjęła obecnie funkcjonującą nazwę
   Czasy III RP nie są okresem łatwym okresem dla tego typu związków twórczych. Mimo to jednak stramy się funkcjonować zgodnie ze statutem, zasadami etyki dziennikarskiej, wpływać na środowisko. W minionym dwudziestoleciu oddziałem rzeszowskim SDRP kierowali kolejno: Andrzej Zabierowski, Agnieszka Skarbek, Adam Czartoryski, Marek Tomczyk, Jamusz Klich i Szymon Jakubowski.
   7 września tego roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-WYborczym wybrano nowe władze SDPR, ukonstytuowane miesiąc później. W skład wchodzą: - przewodniczący: Szymon Jakubowski (dzienikarz Super Nowości, redaktor autorskiego portalu historycznego "Podkarpacka Historia"), wiceprzewodnicy: Stanisław Rusznica (jeden z lokalnych miesięczników), i Paweł Łańcut, sekretarz: Paweł Polański, skarbnik Jerzy Rybka (prasa spółdzielcza) oraz członkowie: Ryszard Bereś: (emerytowany dziennikarz "Nowin"), Jerzy Dynia (długoletni dziennikarz TVP Rzeszów) oraz Józef Gajda (znakomity fotograf, współpracownik rzeszowskiej prasy). W skłąd oddziałowej Komisji Rewizyjnej wchodzą: Joanna Hałaj (przewodnicząca), Jerzy Maślanka oraz Mieczysław Doskocz. Rzecznikiem Dyscypliny jest Wit Hadło.
   Wszystkich identyfikujących się z celami naszej organizcji zapraszamy do zapoznania się z dokumentami SDRP (zakładka: dokumenty organizacyjne) oraz bezpośrednim kontaktem.

WERSJA ROBOCZA STRONY
Liczymy na pomoc Koleżanek i Kolegów w uzupełnianiu. Niebawem wersja poprawiona.

W jakich warunkach pracujemy? Opisz, opowiedz.
 Sytuacja na rynku pracy jest coraz trudniejsza. Redukcje etatów, obniżanie zarobków stały się normą. Dotyka to w dużej mierze środowiska dziennikarskiego. Stąd cenna inicjatywa kolegów z warszawskiego oddziału SDRP, by wszystkie takie przypadki udokumentować. Poniżej publikujemy w całości apel stołecznego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
   Oddział Warszawski SDRP z dużą uwagą i niepokojem obserwuje wszystko to co dotyczy sytuacji zawodowej i ekonomicznej dziennikarzy. Aby w tej sprawie zabierać głos musimy pogłębić naszą wiedzę o relacje osobiste Koleżanek i Kolegów dziennikarzy (nie tylko członków naszego Stowarzyszenia). Dlatego prosimy piszcie do nas o swojej pracy (czy jej braku), sposobach zatrudniania, wynagradzania, możliwościach awansu zawodowego itp.
   Apel nasz kierujemy do wszystkich, również tych dziennikarzy, którzy są na początku swojej twórczej, odpowiedzialnej społecznie, pracy zawodowej.
 Sprawa jest ważna dla całego naszego środowiska!
   Informacje przesyłajcie pocztą elektroniczną na adres sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
lub listownie na adres Oddziału Warszawskiego
Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
ul. Foksal 3/5
00-366 Warszawa

Ogólnopolska strona SDRP

  Zgodnie z decyzją ostatniego Zjazdu Stowarzyszenia powstaje ogólnopolski portal SDRP. Zarząd rzeszowskiego oddziału wyraził chęć udziału w tym przedsięwzięciu. Zapraszamy do współpracy.

Adres strony:

http://dziennikarzerp.org/


Noworoczne spotkanie dziennikarzy z marszałkiem województwa

  4 stycznia w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się tradycyjne spotkanie władz województwa z dziennikarzami. Zebranych przywtitał marszaek Mirosław Karapyta. Z ramienia SDRP brali w nim udział Szymon Jakubowski i Józef Ambrozowicz. Na sali zjawiło sie również wielu innych działaczy Stowarzyszenia, reprezentujących różne podkarpackie media.

 

fot. Tadeusz Poźniak

Przedświąteczne spotkanie oddziału SDRP w Rzeszowie

 W piątek (14 grudnia) odbyło się "wczesnowigilijne" spotkanie członków SDRP i sympatyków naszego Stowarzyszenia, wzięli w nim udział także przedstawiciele slużb wojewódzkich i mundurowych naszego województwa, reprezentowane były m.in. redakcje "Super Nowości", "Echa Rzeszowa" i "Naszego Domu" z których wywodzi się duża część członków Stowarzyszenia. Przy tradycyjnym opłatku i poczęstunku ufundowanym przez zaprzyjażnione z SDRP Zakłady Mięsne "Herman" w rzeszowskiej siedzibie Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Sampomoc Chłopska" dyskutowaliśmy o problemach i bolączkach środowiska dziennikarskiego. 

***
 20 października odbył się Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Z ramienia rzeszowskiego oddziału wzieli w nim udział Jerzy Rybka i Szymon Jakubowski. Przewodniczącym ponownie został Jerzy Domański - redaktor naczelny tygodnika "Przegląd" 

***
   Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji wytypowała składy członków rad programowych oddziałów TVP i radia. Wśród osób które otrzymały mianowania (do TVP Rzeszów) jest Szymon Jakubowski, przewodniczący oddziału rzeszowskiego SDRP, nominowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. W poprzedniej kadencji w telewizyjnej radzie zasiadali również członkowie SDRP: Łukasz SIkora (obecnie szef marketingu na lotnisku w Jasionce) i Henryk Pietrzak (dziś szef Radia Rzeszów.

***
   Wieloletni redaktor TVP Rzeszów, członek zarządu oddziału SDRP w Rzeszowie Jerzy Dynia wraz z zespołem otrzymał zaszczytną nagrodę im. Oskara Kolberga. To najbardziej prestiżowe w Polsce wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej przyznawana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Siedem lat temu Jurek otrzymał tą samą nagrodę indywidualnie.
  Serdecznie gratulujemy!

Witryna Warszawskiego Oddziału SDRPKreator stron www - szybka strona internetowa